Hướng dẫn nhanh liên kết nội bộ trong website

  • Liên kết đến những trang sâu trong website
  • Liên kết một cách tự nhiên nhất có thể, tạo cảm giác dễ chịu cho người đọc
  • Sử dụng số lượng liên kết hợp lý. Ví dụ dùng 100 liên kết nội bộ cho bài viết có 1000 từ là bất hợp lý. Ở bài viết dịch vụ SEO inbound bền vững trên website MIFA, chúng tôi có tạo số lượng liên kết nội bộ hợp lý.

--

--