Dịch vụ SEO hiệu quả

Dịch vụ SEO hiệu quả cần đạt được các chỉ số

  • Chỉ số lưu lượng truy cập website (traffic) đạt mục tiêu
  • Chỉ số lưu lượng truy cập đạt mục tiêu thông qua bộ từ khóa mục tiêu.
  • Chỉ số xếp hạng từ khóa đạt mục tiêu.
Dịch vụ SEO hiệu quả

Dịch vụ SEO có thể kiểm soát mục tiêu thông qua các chỉ số đo lường và tăng trưởng

  • Xếp hạng từ khóa (Keywords).
  • Lưu lượng truy cập — Traffic (Người dùng — User).
  • Thời lượng phiên (Time on site).
  • Tỷ lệ phiên thoát (Bounce rate).
  • Chuyển đổi đặc thù của ngành — Xác định hành động cụ thể của người dùng (Tuỳ chọn ưu tiên).
  • Chuyển đổi đơn hàng sản phẩm/dịch vụ — Đặt hàng online/Đăng ký dịch vụ online (Tuỳ chọn ưu tiên).

Tìm hiểu thêm dịch vụ SEO hiệu quả của MIFA.

--

--