Dịch vụ SEO chuyên nghiệp

MIFA Creative Digital Agency
2 min readJul 31, 2021

--

Có lẽ dịch vụ SEO chuyên nghiệp không phải nhắc đến chuyên môn mà đề cập đến tác phong làm việc với khách hàng. Ở MIFA chúng tôi làm việc với phong cách chuyên nghiệp nhất. Điều này thể hiện ở những hành động sau:

  • MIFA hẹn gặp khách hàng trước 5 ngày để khách hàng sắp xếp buổi họp quan trọng đầu tiên.
  • MIFA thường đến trước giờ diễn ra buổi họp khoảng 10–15 phút.
  • MIFA gửi nội dung cuộc họp trước 2 ngày cho mỗi cuộc họp. Khách hàng có thể xem trước nội dung và thảo luận trong cuộc họp.
  • MIFA thuyết trình ý tưởng, kế hoạch và giải pháp thực thi. Khách hàng có thể hỏi MIFA ở bất kỳ phân đoạn nào của nội dung thuyết trình. Tương tác qua lại giữa khách hàng và MIFA làm cho vấn đề sáng tỏ và rất rõ ràng.
  • MIFA và khách hàng chốt nội dung cuộc họp, sau đó đưa ra phần nội dung vào buổi họp tiếp theo.
  • MIFA gửi mail note cuộc họp ngay sau khi kết thúc buổi họp.
  • MIFA cài đặt nhắc nhở buổi họp tiếp theo trên nền tảng Zalo.
  • Đối với các nội dung quan trọng của dự án SEO, MIFA thường gửi email cho khách hàng nhằm mục đích giúp khách hàng đọc kỹ và lưu lại nội dung.
Dịch vụ SEO chuyên nghiệp

Quan niệm về chuyên nghiệp của chúng tôi rất đơn giản, đó là ân cần và chu đáo trong từng công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn.

Tương tác với khách hàng thông qua từ khóa mà khách hàng đã tìm kiếm

--

--