Dịch vụ SEO hiệu quả cần đạt được các chỉ số

 • Chỉ số lưu lượng truy cập website (traffic) đạt mục tiêu
 • Chỉ số lưu lượng truy cập đạt mục tiêu thông qua bộ từ khóa mục tiêu.
 • Chỉ số xếp hạng từ khóa đạt mục tiêu.
Dịch vụ SEO hiệu quả

Dịch vụ SEO có thể kiểm soát mục tiêu thông qua các chỉ số đo lường và tăng trưởng

 • Xếp hạng từ khóa (Keywords).
 • Lưu lượng truy cập — Traffic (Người dùng — User).
 • Thời lượng phiên (Time on site).
 • Tỷ lệ phiên thoát (Bounce rate).
 • Chuyển đổi đặc thù của ngành — Xác định hành động cụ thể của người dùng (Tuỳ chọn ưu tiên).
 • Chuyển đổi đơn hàng sản phẩm/dịch vụ — Đặt hàng online/Đăng ký dịch vụ online (Tuỳ chọn ưu tiên).

Tìm hiểu thêm dịch vụ SEO hiệu quả của MIFA.

--

--

Dịch vụ SEO của MIFA có khuyến mại tặng bài viết content đạt tiêu chuẩn SEO. Số lượng bài viết tuỳ theo từng đợt khuyến mại.

Khuyến mại tặng bài viết PR. Lưu ý đây là viết bài, không phải đăng bài. Số lượng bài viết PR tuỳ theo từng đợt khuyến mại

Khuyến mại tặng backlinks. Số lượng backlinks tuỳ theo từng đợt khuyến mại.

Quý khách hàng có thể lựa chọn trao đổi các khuyến mại với nhau. Chúng tôi có nguyên tắc quy đổi hợp lý giữa các loại khuyến mại.

--

--

 • Liên kết đến những trang sâu trong website
 • Liên kết một cách tự nhiên nhất có thể, tạo cảm giác dễ chịu cho người đọc
 • Sử dụng số lượng liên kết hợp lý. Ví dụ dùng 100 liên kết nội bộ cho bài viết có 1000 từ là bất hợp lý. Ở bài viết dịch vụ SEO inbound bền vững trên website MIFA, chúng tôi có tạo số lượng liên kết nội bộ hợp lý.

--

--